Source Image Credits: Michael Brooks Jr.
குறிப்பபிட்ட நேரத்திற்காகவோ அல்லது மனிதருக்காகவோ காத்திருந்தால்%E2%80%9A மாற்றம் வாராது%E2%80%9A
நாம் நமக்காக தான் காத்திருக்கிறோம்%E2%80%9A
நாம் தாம் அந்த மாற்றம்!

குறிப்பபிட்ட நேரத்திற்காகவோ அல்லது மனிதருக்காகவோ காத்திருந்தால், மாற்றம் வாராது,
நாம் நமக்காக தான் காத்திருக்கிறோம்,
நாம் தாம் அந்த மாற்றம்!