Source Image Credits: 童 彤
என் அம்மா எப்போதும் என்னிடம் சொல்வது:
வாழ்வதற்கான காரணம் எதையும் உன்னால்
கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால்%E2%80%9A சாவதற்காக
ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிப்பது மேல்

என் அம்மா எப்போதும் என்னிடம் சொல்வது:
வாழ்வதற்கான காரணம் எதையும் உன்னால்
கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால், சாவதற்காக
ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிப்பது மேல்