Source Image Credits: Suresh Kumar
வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சிதான் உள்ளது%E2%80%9A
அது காதலிப்பதும் காதலிக்கப்படுவதும்தான்

வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சிதான் உள்ளது,
அது காதலிப்பதும் காதலிக்கப்படுவதும்தான்